Wat is ons doel

Wat is het doel van de stichting:

De Stichting heeft als doel om kinderen op Bali een kans op een betere toekomst te geven. In het bijzonder door hen financieel de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen, door het volgen van onderwijs op welk gebied dan ook. Dit kan zijn een schoolopleiding, een beroepsopleiding, of een culturele opleiding zoals bijvoorbeeld dansles.

dansschool0002 dansschool0004

Hoe doen we dit:

Wij geven de lagere school waar de gesteunde kinderen les volgen, een financiële bijdrage zodat er leermiddelen zoals boeken en schriften kunnen worden aangeschaft. Nu moeten vaak 3 of 4 kinderen met 1 boek samen doen. Vooralsnog beperken wij ons tot de meeste gezinnen/kinderen in Karangasem met ondertussen uitbreiding naar de aanliggende provincies.

Uiteraard wordt dit verder uitgebreid zodra de financiële middelen toereikend zijn. Om de ouders hun gevoel van eigenwaarde te laten houden en om jaloezie te voorkomen, wordt de financiële bijdrage uitgekeerd volgens een vast vergoedingssysteem. Als basis komen kinderen vanaf 6 jaar in aanmerking voor een vergoeding. De vergoeding loopt van de lagere school tot en met het voortgezet onderwijs. Kinderen die de capaciteit bezitten en graag door willen gaan met leren kunnen daarna nog in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de hogere school. Uiteraard moet er dan wel een cijferlijst overlegd worden.

Om alles ter plaatse te organiseren en controle uit te oefenen hebben wij 2 lokale bestuursleden zodat we zeker weten dat alles gaat volgens de regels, en we indien nodig direct kunnen reageren bij eventuele problemen. Hiertoe hebben we een goede contactlijn en een plaatselijke bankrekening.